Pastel - Khobar

3707 Prince Faisal Bin Fahd Road, Al Khobar Al Shamalia,

Al Khobar 

Pastel - Doha

3990 Abdullah Ibn Al Abbas St,

Doha Al Janubiyah, Dhahran 

Pastel - Riyadh

7733 التخصصي، Al Mohammadiyah

Riyadh

Pastel  - Dammam 

Al Mazruiyah, Al Mazruiyah, 32414, Dammam 32414، Dammam 32414

Pastel  - Muraikabat

Al Muraikabat, حي، Dammam 32253